HTML

KÖLDÖKZSINÓR

A szülés mélyen személyes ügy, megtagadhatatlan emberi jog. Ez a blog azért jött létre, hogy minél szélesebb tájékoztást nyújtson az otthonszülésről.

Tovább...

Európai körkép

2010.04.09. 10:00 :: koldokzsinor

 
 
'Németországban a szülés előtti, alatti és utáni egész összeget fizeti a tb, ebbe az otthoni szülés is beletartozik!
 
Az olasz bábákat 1888 óta védi törvény, 1890 óta létezik tevékenységüket, kompetenciájukat lefektető jogi szabályozás!

Hollandiában orvosi indikációjának kell lennie, hogy valaki kórházban szüljön!’
 
 
Az alábbi gyűjtés egy európai körképet ad, a különböző országok, társadalmak szemléletéről, a szülésznők tevékenységeiről, feladatairól.
Az összefoglaló a Midwifery in Europe című könyv alapján készült.
 
 
 
A szülésznők tevékenysége, a feladatok megosztása, szemlélet
 

Dánia
 
Egységes az a felfogás a dán szülésznők körében, hogy a várandósság és a szülés természetes folyamat. Normális terhesség és szülés esetén a szülő nőről a szülésznő gondoskodik
A szülésznők tevékenységei:
szülés előkészítő foglalkozások, vizsgálatok (átlag öt vizsgálatot végeznek minden nőnél, ami lehet több, igény esetén); minden normális és spontás szülésért felelősséget vállalhat; abnormalitás esetén látogathatja az asszonyt; szülés utáni néhány órában ellátást adhat; részt vehet a képzésben, 50 szülésznő kutatásban is részt vesz; függetlenül felelősséget vállalhatnak normál terhességért és szülésért. Abnormalitás esetén a nőgyógyász veszi át a felelősséget.
Az összes szülés kb. 70-75%-át szülésznő kíséri, a többit nőgyógyász, szülésznő segítségével.
A feladatok megosztása: 3500 körzeti orvos diagnosztizál várandósságot. Szülés előtti konzultációt is folytatnak. A legtöbb szülés előtti és utáni vizsgálatokat is végez. Normális várandósság és szülés esetén a szülésznőé a felelősaség, abnormalitás esetén a nőgyógyászé. Ilyenkor a szülést is a nőgyógyász vezeti a szülésznő segítségével. Az otthonszüléseket is a szülésznők kísérik és a szülés után kétszer meglátogatják az anyát. A szülés helye:
A szülők választhatnak, hogy hol kívánják világra hozni gyermeküket. Normális terhesség esetén szülhetnek otthon, kórházban vagy klinikán. A szülészeti klinika a kórház szülésznők által vezetett része. Abnormális terhesség esetén a szülés kórházban zajlik.
Finanszírozás:
Ha a szülésznő alkalmazott, fizetést kap, ha független, a kliens fizet. Nagyon kevés azonban a privát praxis. Az állami szektorban a fizetések a privát szektor szerint fejlődnek.
A szülésznők átlagos évi fizetése 32.000-35.000 Euró közt van. Ebben nincsenek benne a túlórák, az éjzaszakai órák.
 
Franciaország

A bábák 60%-a állami kórházakban, míg 25%-a magán kórházakban dolgozik. A maradék 10-15% független bábaként dolgozik. A független bába leginkább terhesgondozást és újszülött ellátást, szülés utáni gondozást végez, egy részük kísér otthonszüléseket is (otthon, vagy anyasági otthonokban). Az elmúlt 5 év óta a független bábák száma emelkedik.
A szülésznők tevékenységei:
Franciaországban a bába szakma a terhesség megállapítását a terhesgondozást, a szülést, valamint az anya és az újszülött szülés utáni ellátását foglalja magába. A bábák szakmailag elég képzettek ahhoz, hogy nyomon kövessék a gyermek növekedését és fejlődését annak 3 éves koráig. A szakma munkaköri leírásába tartozik még a családtervezési tanácsadás is. Azon túl, hogy a bábák nyomon követik a terhességet, kisérik a szülést, a bábák a leendő szülőket is tanítják és tanácsokkal látják el.
A terhesség megállapítása és a teljes terhesgondozás; a szülésre felkészítő tanfolyamok; echography (amikor szükséges); normál vajúdás és szülés szakmai kísérése (ebbe beletartozik a gátmetszés, ennek ellátása, infúzió, újraélesztés, stb.); a gyermek és az anya szülés§ utáni ellátása; tanácsadás a szülőknek (szoptatás, inkontinencia,§ étkezési tanácsok) és családtervezés.
A törvény kimondja, hogy "patológiás szülés, szülés utáni komplikáció esetén a bába köteles orvost hívni."
Az összes szülés 70-75%-a zajlik bába felügyelete mellett. Szülészorvosok a szülések 25-30%-át vezetik le.
A bába önállóan kísérhet normális szüléseket, az orvos csak komplikáció esetén kapcsolódik be. Ebben az esetben a bába az orvos mellett folytatja tevékenységét. A terhesség és a szülés különböző fázisai alatt mindenki felelős a saját tetteiért.
A szülés helye:
Az otthonszülések száma 1%. Az otthonszülések 99,9%-át bábák kísérik.
Finanszírozás:
Franciaországban a tb fizeti a vizsgálatokat, a szülést, az előkészítő tanfolyamból 8 órát, normális esetben a szülés után 7 napot, szükség esetén 21 napot, az összes többinek pedig, amit nem említettünk külön, annak 70%-át. A független bábák bizonyos "fee"-t kapnak, amelynek az összegét a kormány, a tb és a szakszervezet együttesen állapítja meg.
Mivel a nőgyógyászok száma alacsony és csökkenőben van, a bábák megreformálják a szülésznői rendszert és megerősítik a rendszerben elfoglalt poziciójukat. A bábáknak lehetőségük van kiszélesíteni a munkakörüket a terhesgondozásra, a fogamzásgátlásra és a normális terhesség és szülés kísérésére vonatkozólag. A Bábák Országos Egyesülete már jelenleg is kísérletet tesz a konzultációs díjak javítására és támogatja a Független Bábák Országos Egyesületések törekvését, hogy visszaállítsák az otthonszülések biztosító általi térítését.
 
Németország

Németországban a szülés előtti, alatti és utáni egész összeget fizeti a tb, ebbe az otthoni szülés is beletartozik.
1985 óta a német bábákat törvény védi. Eszerint a törvény szerint a bába szakmailag megfelelően képzett, hogy ellássa és gondozza a normális terhességet, szülést és gyermekágyast.
Az orvos mellett a bába az egyetlen olyan képesítéssel rendelkezúő személy, aki függetlenűl (ápoló és orvos jelenléte nélkül) jogilag felhatalmazott gyógyító tevékenység végzésére.
A törvény kimondja, hogy minden szülésnél, otthon és kórházban, jelen kell lennie egy bábának. Az orvosok minden egyes szüléshez kell, hogy bábát is hívjanak.
Az éves során a bábák szakmája egyre inkább az orvosok dominanciája alá került. Az 1980-as években a nőgyógyászok megpróbálták rábírni a kormányt az otthonszülések betiltására, amiből kifolyólag mindenkinek kórházban kellett volna szülni. A WHO által a német bábáknak nyújtott támogatásnak köszönhetően ez a terv kudarcba fulladt (Treffers 2000)
Az otthonszülések száma 42,6%-ról (1960) lecsökkent 0,8%-ra (1991). Jelenleg a szülések mintegy 98%-a kórházban zajlik. Egyre több kórház igyekszik otthonos feltételeket teremteni a szüléshez.
1999-ben 8578 intézményen kívüli szülés volt. A független bábapraxisok és szülőotthonok egyre nagyobb érdeklődésnek örvendenek. 1983-ban a bábák 23%-a dolgozott független praxisban, sokan közülük részmunkaidőben kórházban is dolgoztak. Manapság a bábák 1/3-a független (egyéni vállalkozó), 1/3-uk alkalmazásban van, a maradék 1/3 pedig alkalmazásban áll, de önállóan is dolgozik.
 
Írország

A bába szakmáját az Európai Bábaság Irányelvei, az 1985-ös nővérrendelet és az 1970-es Egészségügyi Törvény védi.
Írországban a bába önállóan vállalhat felelősséget egy nő normális terhességéért és szüléséért. Közreműködhet magasabb rizikójú terhességek gondozásában, és ezekben az esetekben megosztja a felelősséget a nőgyógyásszal.
A független bábák szerződést kötnek a biztosítóval. Az otthonszülő nőknek a biztosító fizet, ők pedig ebből fizetik a bábát.
A szüléseket általában a bábák kísérik. Az orvos csak a háttérben van jelen, és a bába vagy szülésznő komplikációk esetén hívja. Ekkor is tovább asszisztál a nőgyógyásznak. A bába teljes mértékben felelős a tetteiért.
Írország-ban a szülések 99,6%-a kórházakban zajlik.Az otthonszülések a szülők kívánságára történnek és független bábák kísérik őket. A szülések 0,4%-a történik otthon.
 
Olaszország

Az olasz bábákat 1888 óta védi törvény és 1890 óta létezik a tevékenységüket és kompetenciájukat lefektető jogi szabályozás.
Normális terhesség esetén a szülőknek lehetőségük van a szülés helyszínének megválasztására. Az otthonszülések aránya 1%.
A szülésznői rendszerek:
Olaszországban a terhesség és szülés területén számos csoport tevékenykedik. A bába és a nőgyógyász mellett a háziorvos és a speciális anyasági gondozást (maternity care) nyújtók végezhetik a terhesgondozást. A szülésben a bába, a nőgyógyász és az anyasági gondozást végző vehet részt. A szülés utáni gondozásba az említetteken kívűl bekapcsolódhat még a gyermekorvos és a csecsemősnővér is.
Az olasz bába feladatai a következők: normális terhesség és szülés gondozása és kísérése; tanácsadás; megelőző tevékenység (inkontinencia-prevenció);szülők felkészítése, oktatása (pl. szoptatás); az anya és a csecsemő szülés utáni gondozása
Olaszországban is "fee" van, amit ott a bábaszövetség állapít meg.
 
Ausztria

A szülésznői hivatást az 1984-es Bundeshebammengesetz óta védik.
1940-50-es évek között az otthoni szülések aránya 80% volt. Később Ausztriában is egyre több szülés zajlott kórházban. Jelenleg az otthonszülések aránya 2%
A szülésznőnek mindig jelen kell lennie a szülésnél, a törvény tiltja, hogy a szülés szülésznő nélkül menjen végbe.
Törvény szerint a szülésznő felelős a normál terhesség és szülésért, a gyakorlatban azonban az orvosok és a szülésznők megosztják ezt a felelősséget. Rendellenesség észlelésekor a szülésznő értesíti a nőgyógyászt, majd a továbbiakban ketten vállalják a felelősséget. 
A bábák tevékenységi köre:család-tervezési információ nyújtása; a terhesség diagnosztizálása; a rendellenességek időben történő§ felismerése és együttműködés az orvossal; az anyák ill. a párok előkészítése a szülői feladatra; a spontán szülések követése (beleértve a gátmetszést amennyiben kell és sürgős esetben a farfekvéses szülést); az anya és az újszülött gondozása
Finanszírozás:
Általában a várandós nőnek joga van az orvos és a szülésznő ingyenes ellátására a várandósság idején és a szülés után. A nőnek joga van a gyógyszerek, valamint a kórházi és az otthonszülés költségének visszatérítéséhez.
Lehet azonban magán szülésznőt is választani, akik nem állnak kapcsolatban a kötelező biztosítási rendszerrel. Ilyenkor a várandós fizeti a szolgáltatás költségeit és annak 80%-át visszakérheti a társadalombiztosítástól, ill. köthet külön biztosítást különleges, luxus szülésznői ellátásra egy magánbiztosítóval.
A szülésznők vagy fizetést kapnak, vagy kliensenként ill. szolgáltatásonként kapnak fizetséget. A független szülésznő szerződést köthet a TB-vel, vagy megszabhatja a tarifáit maga és a TB azok 80%-át megtéríti a kliensnek. Az alkalmazott szülsznőknek a munkaadók és a szakszervezetek között létrejött szerződés szabja meg a fizetését. A szülésznők átlagos évi bevétele kórházban 21802 Euró.
 
Belgium

Belgiumban a szülésznők függetlenül is felelősséget vállalhatnak normális terhességért és normális szülésért. Kóros helyzet esetén kapcsolatba lépnek a nőgyógyásszal akinek ez esetben átadják a felelősséget.
A szülés helye választható, évente 6000 szülés zajlik otthon (1%), a többi kórházban.
 
Finnország

Finnországban nagyra értékelik a szülésznőket. A szülésznők rendszeresen publikálják kutatási eredményeiket, és információkat nyújtanak a szülésznői ellátásról és a szülők választási lehetőségeiről, ezért a társadalom fokozottan támogatja céljaikat. A legtöbb asszony az ingyenes szülés előtti ellátást használja. Motiválják a szülőket, hogy a szülésznőktől vegyék igénybe a szülészeti ellátást. Így nemhogy szüléseket kísérnek, hanem ők az elsődleges szülészeti ellátók.
2000-ben as szülések 78%-át vezette szülésznő. A többit (22%) a nőgyógyászok vezették. Ebbe a 22%-ba beletartoztak a vákumos és a farfekvéses szülések is.
A szülésznők fizetést kapnak a kórházban, vagy a klinikán. A szakszervezetekkel egyeznek meg a fizetést illetően. Évente átlag 26910 Eurót keresnek.
 
Anglia

A bábai szakmát az 1902-es Bábatörvény (Midwifes Act) óta védi a törvény.
Az Egyesült Királyságban a bába önálló felelősséget vállalhat a komplikációmentes terhességért és szülésért.
A szülésnél mindig jelen van egy bába, még akkor is, ha komplikációk vannak. Komplikáció esetén ő veszi fel a kapcsolatot a nőgyógyásszal, aki ezután átvállalja a felelősséget az adott eset levezetéséért, és bába a nőgyógyásszal együttműködve folytatja a nő ellátását. A bába és a bejegyzett orvos felelősségi körei között kapcsolatok vannak, illetve felelősségi köreik kiegészítik egymást. A szakemberek a saját gyakorlatukért vállalják a felelősséget. Nehéz szülés esetén a végső felelősség a nőgyógyászé.
1999-ben az összes szülés 68,8%-át vezették bábák. 
 
Svédország

A nemzeti irányelvek szerint az alapellátásban dolgozó bábák praxisába az alábbi öt fő terület tartozik bele:terhesgondozás; szülőoktatás; családtervezés (pl.fogamzásgátlási tanácsadás és fogamzásgátlók felírása nőknek és tizenéveseknek); egészségügyi információk, oktatás; papanicolau kenetek levétele a méhnyakrákszűrési program keretében.
A nemzeti irányelvek azonban nem fedik le a bábák minden feladatát, mivel a bábák felelősek a komplikációmentes terhességek gondozásáért is. A bába képes a komplikációk azonosítására, ha szükséges, a nőket közvetlenül a nőgyógyászhoz utalhatja, más orvossal való konzultáció nélkül.
A bába felelős a várandós és szülés után lévő anyák, az újszülöttek, valamint a gyakori vagy komplikáltabb, szülészeti vagy nőgyógyásszal betegségben szenvedő nők ellátásáért is.
A várandósság folyamán a bába a felelős bizonyos vizsgálatok és kezelések elvégzéséért, de az orvosok által végzett vizsgálatokban és kezelésekben is részt vesz. Komplikációmentes esetekben a szülést is ő kíséri. A szülés alatt segíti a szülő nőt, és egyes komplikációkat önállóan kezel; ha szükséges, kézzel, vagy szülészeti fogóval, illetve vákuummal segíti a kitolást.
A szülés utáni szakaszban a svéd bába felelős az újdonsült szülők és újszülöttek ellátásáért, mind a szülészeti osztályon, mind otthon.
 
Spanyolország

1994-ben vezették be az új bábaképző tananyagot. Ez arra készíti fel a bábát, hogy az anyaság teljes folyamatában felelősséget vállaljon a nőkért. Az új képzés a bábákat a kórházi és a közösségi környezetben való munkára egyaránt felkészíti. Az új tananyag módszertani és kutatási elemeket is tartalmaz.
A bábák kevesebb mint 1 %-a folytat független praxist
A bábák a komplikációmentes terhességek és szülések ellátásáért önállóan felelősséget vállalhatnak. Amennyiben a terhesség vagy a szülés során komplikáció lép fel, a végső felelősség a nőgyógyászé.
A spanyol bábák feladatai:szülőknek nyújtott oktatás; terhesgondozás és szülés utáni gondozás komplikációmentes terhességek esetében; együttmüködés a nőgyógyásszal a veszélyeztetett terhességek§ gondozásában; a nő gondozása és segítése a vajúdás során, komplikációmentes szülések levezetése; az újszülött ellátása a szülőszobán; szülés utáni ellátás otthon illetve a helyi rendelőkben; szoptatási, családtervezési, szexuális oktatási és klimaxcsoportok vezetése.
 
Hollandia

A szülésznői hivatást az individuális egészségügyi ellátásról szóló törvény (BIG) 1995 óta védi. Ebben a törvényben alkotmányba van helyezve a bába szakértelme és kompetenciája valamint azok a törvények, amelyek az ő felügyelete alá tartoznak.
Hollandiában a bábák az elsődleges vagy másodlagos ellátásban egyaránt részt vesznek. A másodlagos ellátásban dolgozó bábák kórházi alkalmazásban állnak, de mivel viszonylag kevés a kórházi szülés, a legtöbb bába az elsődleges ellátásban dolgozik.
Hollandiában éles különbség van az elsődleges és másodlagos szülésznői feladatok között, ami tulajdonképpen a fiziológiás és patológiás esetek ellátása közötti különbséget tükrözi.
Az elsődleges egészségügyben dolgozó bába (vagy általános orvos) követi a komplikációmentes várandósságot és szülést. Az ő feladata a prevenció és az esetleges patológia megállapítása. Emelkedett rizikójú várandósság és szülés esetén a bába a másodlagos egészségügyben dolgozó nőgyógyásszal együtt folytatja a gondozást.
A Bábák Királyi Holland Szervezetének (KNOV) leírása szerint, alacsony és közepes rizikójú esetekben, kizárólag a bába felelős a szülés előtti, szülés alatti és szülés utáni ellátásért és a szülés után hat héttel történő vizsgálatért. A bába részt vesz a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadó munkában is. (Crébas 1992).
A KNOV szerint a bába az egyetlen paramedikális szakember, akihez beutaló nélkül lehet fordulni. Autonom joga van, hogy megítélje és döntéseket hozzon, milyen ellenőrzésre van szükség a fiziológiás várandósság és szülés esetén.
A bába egységes egészként tekinti a várandós nőt; akit szociális és kultúrális hátterének figyelembe vételével gondoz. Kapcsolatot tart fenn egyéb szakterületekkel, így pl. a pszichológiai tanácsadókkal is kapcsolatban áll.
 A bába képes önállóan felelősséget vállalni normális várandósság és szülés esetében (ez vonatkozik az otthoni és a klinikai szülésekre is). A bábának fel kell ismrenie és kezelnie kell tudnia az orvosi és nem orvosi rizikókat (Ha rizikóhelyzet lép fel, a pácienset a nőgyógyászhoz kell utalnia a megfelelő pillanatban). A bábának, ha§ kétségei vannak, el kell döntenie, hogy a nőgyógyász bevonása szükséges-e. Ezt bizonyos kritériumok alapján dönti el (indikációs lista) (Crébas 1992).
Hollandiában mind a bábák, mind a társadalom természetes folyamatnak tekintik a várandósságot és a szülést, ezért a bába kulcszerepet játszik a perinatális időszakban. Az anyasági ellátás az anya és a gyermek ellátását jelenti a szülés után. Hollandiában ez többnyire otthon történik és ez az egyik alapköve a bábaságnak.
Orvosi okának kell lennie, hogy valalki ezt az elátást kórházban kapja meg, és annak is orvosi indikációjának kell lennie, hogy valaki kórházban szüljön. (Hessing - Wagner 1991)
Fontos, hogy a magasabb kockázatú nőket időben kiszűrjék, és az is fontos, hogy az alacsony rizikójú várandósságnak és szülésnek elébe néző nőket elsődleges ellátásban részesítsék, részben mert ez olcsóbb mint a másodlagos ellátás, másrészt az elsődleges ellátás irányvonala megakadályozza az alacsony rizikójú várandósság és szülés nem kívánatos 'medikalizációját'.
1998 óta lézezik egy közmegegyezés a rizikókfaktorokkal kapcsolatban, amelyet az egyes szakterületek vezetői teljesen elfogadnak, a szülésznői kézikönyvekben található norma alapján.
A bábák a rizikó mérleglése során döntik el, hogy az egyes várandós nőknek elsődleges, másodlagos vagy egy közbenső ellátás formát ajánljanak. A közbenső formát a közepes kockázatú várandóssoknak javasolják, és ilyen helyzetben a bába és orvos megosztja a gondozást.
A szülés helye:
Hollandiában a szülés helyszínét tekintve négy lehetőség is kínálkozik. Otthon, speciális szülőotthonban, ún. kórházi poliklinikán, vagy kórházban.
Az otthonszülések iránti érdeklődés az utóbbi években meglehetősen stabil. Az otthonszüléseket bábák kísérik. Az elmúlt évtizedben az otthonszülések aránya kb. 30%.
A speciális szülészeti központban, - a születésházban történő szülést - 'kihelyezett' otthonszülésnek hívják. Amint az otthonszülést is, ezt is csak alacsony kockázat esetén lehet igénybe venni. Ezeket a szüléseket is bába kíséri.
Hollandiában létezik az ún. poliklinikai szülés, amit normál szülés esetén szintén a bába kísér. Ugyanakkor nőgyógyász kísérte, patológiás szülés is történhet poliklinikán, mivel a nőnek bizonyos szimptomákat kell mutatnia ahhoz, hogy a társadalombiztosítás a kórházi szülészeti osztályon való ellátását finanszírozza. (Hessing - Wagner 1991)
 

 

Címkék: finanszírozás kitekintő bába tevékenységi körök midwifery

süti beállítások módosítása